Regulamin zakupów

I Informacje ogólne

1. Sklep internetowy www.800stopni.pl jest własnością firmy CHRIS Krzysztof Sawicki, ul. Szwedzka 23/77, 30-324 Kraków, NIP: 676-208-76-75, REGON: 357156530. Nr konta: 34 1140 2017 0000 4702 0254 0417 Adres e-mail: biuro@800stopni.pl Telefon: +48 12 260 12 09 (opłata zgodna z cennikiem operatora).

2. Definicje: Sprzedawca – CHRIS Krzysztof Sawicki, ul. Szwedzka 23/77, 30-324 Kraków. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną dokonująca zakupu w sklepie internetowym www.800stopni.pl.

II Składanie zamówienia

1. Prezentacja towarów w sklepie internetowym www.800stopni.pl. nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

2. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest chwila potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

3. Klient może składać zamówienia poprzez sklep internetowy www.800stopni.pl lub drogą e-mailową, pod adresem: biuro@800stopni.pl

4. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym Klient może dokonać rejestracji w systemie informatycznym sklepu bądź dokonać zakupu bez rejestracji.

III Ceny i płatności

1. Wszystkie ceny w sklepie internetowym www.800stopni.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia faktury VAT. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję przy składaniu zamówienia. Faktury VAT przesyłane są w paczce z towarem lub drogą mailową.

3. Klient może dokonać wyboru pomiędzy następującymi sposobami płatności:

a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym;
b) płatność przelewem;
c) płatność elektroniczna przy użyciu serwisu Przelewy24 (szybki przelew internetowy);
d) płatność kartą kredytową w systemie on-line. Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP: 7792369887, Regon: 301345068.
e) system płatności on-line Autopay (Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie)
f) płatność kartą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
g) BLIK
e) płatność za pobraniem.

IV Realizacja zamówienia i dostawa towaru

1. Przez realizację zamówienia należy rozumieć wysłanie przesyłki zawierającej zamówione towary lub przygotowanie towarów do odbioru osobistego. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje dostawy towaru.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2-10 dni roboczych.

3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się następnego dnia roboczego po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku wyboru płatności przelewem realizacja zamówienia rozpoczyna się następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy. W przypadku płatności kartą kredytową, realizacja zamówienia rozpocznie się po pozytywnej autoryzacji transakcji.

4. Aktualny status swojego zamówienia można sprawdzić logując się na swoje konto w sklepie internetowym, dostępne dla Klientów zarejestrowanych.

5. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy towaru:

a) odbiór osobisty w siedzibie firmy w Krakowie, możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą – koszt 0 zł;
b) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD – koszt 19 zł brutto (przedpłata), 23 zł brutto (pobranie);
c) dostawa za pośrednictwem Paczkomatu – 15,90 zł brutto (przedpłata), 19,90 zł brutto (pobranie);
d) dostawa za pośrednictwem Orlen Paczki – koszt 10 zł brutto (przedpłata).
Wysyłka towarów powyżej 30 kg – wycena indywidualna.

6. Czas dostawy jest zależny od wybranego sposobu dostawy i wynosi do 2 dni roboczych. 7. Koszty dostawy naliczane są na etapie składania zamówienia.

V Reklamacje

1. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym www.800stopni.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad.

2. Odbierając przesyłkę zaleca się sprawdzić jej stan i zawartość przy kurierze. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niezgodności towarów z zamówieniem, kurier sporządza tzw. „protokół szkody”.

3. W przypadku zakupu towarów przez osoby niebędące konsumentami w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), rękojmia za wady fizyczne rzeczy (art. 556 § 1 Kodeksu Cywilnego) jest wyłączona. W przypadku stwierdzenia wad towaru, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sklepem.

4. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od chwili jego wydania.

5. W przypadku stwierdzenia wad towaru, reklamacja może być złożona w dowolnej formie. Termin do złożenia reklamacji wynosi 1 rok od dnia stwierdzenia istnienia wady.

6. Konsument może wskazać w reklamacji jedno z następujących żądań: wymiany towaru na nowy; naprawy towaru; obniżenia ceny oraz – wyłącznie w przypadku wady istotnej – odstąpienia od umowy.

7. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.

8. Informujemy o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (opis zasad dostępu do tych procedur znajdą Państwo na stronie: www.uokik.gov.pl).

9. Reklamacje można kierować na adres: CHRIS Krzysztof Sawicki Ul. Szwedzka 23/75 30-324 Kraków

VI Gwarancja

1. Towary sprzedawane w sklepie internetowym www.800stopni.pl. mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.

2. Jeśli gwarancja została udzielona, jej warunki zostały zamieszczone w karcie gwarancyjnej.

VII Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia lub wydania towaru. Uprawnienia do odstąpienia od umowy nie przysługują Klientom niebędącym konsumentami w rozumieniu ustawy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na specjalnym formularzu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia, przy czym konsument jest zobowiązany pokryć wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

4. W przypadku gdy charakter towaru nie pozwala na zwykły sposób wysyłki, Sprzedawca zobowiązuje się do odbioru towaru na swój koszt.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie uiszczone przez niego płatności, z tym zastrzeżeniem, że koszty doręczenia konsumentowi towaru zostaną zwrócone do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli Klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. Zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy lub do dnia otrzymania zwracanego towaru.

6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7. Klient może ponieść odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy.

VIII Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2. Administratorem danych osobowych jest CHRIS Krzysztof Sawicki, ul. Szwedzka 23/77, 30-324 Kraków,NIP: 676-208-76-75, REGON: 357156530;

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy oraz, jeśli Klient wyraził na to zgodę, także w celu marketingu produktów i usług administratora danych. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom uczestniczącym w wykonaniu zawartej umowy, w celu jej wykonania: kurierom, operatorom płatności;

4. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pośrednictwem systemu PayPro, dane osobowe Klienta są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935.

7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pośrednictwem systemu Autopay, dane osobowe Klienta są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, KRS pod nr 0000320590.

IX Postanowienia końcowe

1. Oferta objęta promocją obowiązuje do momentu wyczerpania się zapasów lub oznaczonego terminu, zgodnie z odrębnie określonymi warunkami promocji.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2016 r.

X Załączniki do regulaminu

1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

2. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Załącznik 1

…………………………………

Miejscowość, data

Adresat:

CHRIS Krzysztof Sawicki ul. Szwedzka 23/75 30-324 Kraków
email: biuro@800stopni.pl
tel: (+48)12 261 15 51

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data złożenia zamówienia ……………………………………………………..

Data odbioru towaru: …………………………………………………………..

Imię i Nazwisko Konsumenta: …………………………………………………

Adres Konsumenta …………………………………………………………….. ………………………………………………………….

Data i podpis Konsumenta (tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) *) Niepotrzebne skreślić

Załącznik 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

1. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. – dalej: ”RODO”) Klientów korzystających z funkcjonalności Sklepu jest Sprzedawca– Krzysztof Sawicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CHRIS Krzysztof Sawicki, z głównym adresem wykonywania działalności: ul. Szwedzka 23/77, 30-324 Kraków, nr NIP: 676-208-76-75, nr REGON: 357156530.

2. Dane osobowe Klientów Sklepu mogą zostać ujawniane przez Sprzedawcę poniższym kategoriom odbiorców:

a. podmiotom, którym przekazanie danych jest konieczne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z dyspozycjami konkretnego Klienta, tj.podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (w przypadku wyboru takiej opcji płatności przez Klienta), jak również podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (firmy kurierskie, firmy spedytorskie którym dane są udostępniane jako odrębnym administratorom lub z którymi Sprzedawca zawarł wymagane przepisami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - w zależności od statusu tych podmiotów pełnionego wobec przekazanych danych osobowych).
b. podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedawcę obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, takim jak: kancelarie prawne oraz firmy windykacyjne, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane przepisami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
c. podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

3. Dane osobowe Klientów Sklepu mogą być przekazywane przez Sprzedawcę również poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie korzystania przez Sprzedawcę z usług podwykonawców. W takiej sytuacji Sprzedawca gwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od sytuacji):
i) przekazanie danych do podwykonawcy uczestniczącego w programie Privacy Shield,
ii) przekazanie danych realizowane w zakresie wiążących reguł korporacyjnych stosowanych przez podwykonawcę zgodnie art. 47 RODO,
iii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podwykonawcą umowy o transfer danych opartej na - przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską – tzw. Standardowych Klauzulach Umownych,
iv) przekazanie danych do podwykonawcy z państwa trzeciego, wobec którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony według art. 45 RODO. Dalsze informacje w zakresie środków bezpieczeństwa związanych z przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.

4. Dane osobowe Klientów Sklepu mogą zostać przetwarzane w poniższych celach i podstawach prawnych:
a. umożliwienia rejestracji i obsługi Konta Klienta oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu w ramach zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez Newsletter – jeśli dana osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym profilowania, poprzez dobór i przesyłanie treści Newslettera z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO
c. przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d. umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e. przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f. bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
g. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
h. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną – gdy Klient taką umowę zawarł ze Sprzedawcą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
i. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy (przykładowo: za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
j. rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem jak również monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez Użytkowników, a także prowadzenia analiz statystycznych co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
k. marketingu bezpośredniego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
l. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, a w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
m. przechowywania danych na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy, jak również dla celów archiwizacyjnych, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
n. zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Prywatności i Plików Cookies.

5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu (Użytkownikom) przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:

a. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,
b. przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub ich odparcia (jeśli z roszczeniami wystąpił Klient w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
c. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, przykładowo obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
d. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
e. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych. f. w celach marketingu bezpośredniego – przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przez czas realizacji umów sprzedaży lub da czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,
g. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.

6. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi, prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawie ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także prawie wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO. W sytuacji przetwarzania danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Klienta, Klientowi przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. W sytuacji przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego Sprzedawcy będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania.

7. Podanie danych osobowych przez:

a. Klientów, którzy chcą utworzyć Konto Klienta – w celu rejestracji i założenia Konta jest konieczne w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Niepodanie tych danych przez Klientów uniemożliwi założenie Konta Klienta;
b. Klientów, którzy chcą zapisać się na Newsletter – jest konieczne w zakresie adresu e-mail. Niepodanie tych danych przez Klientów uniemożliwi skorzystanie z usługi Newsletter,;
c. Klientów, którzy chcą złożyć zamówienie – jest konieczne w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny adres- do dostawy), adres e-mail, numer telefonu oraz – w przypadku żądania wystawienia faktury VAT przez inne osoby niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej - numer NIP . Niepodanie tych danych uniemożliwi złożenie zamówienia.;
d. Klientów, którzy chcą złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – jest konieczne w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, nr telefonu, numer zamówienia, datę zawarcia umowy/odbioru. Niepodanie tych informacji uniemożliwi skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a dodatkowo brak wskazania numeru konta bankowego może utrudnić zwrot należności,
e. Klientów, którzy chcą złożyć reklamacje w związku z zawartą umową sprzedaży – jest konieczne w zakresie: imię i nazwisko (nazwę firmy), adres email, adres korespondencyjny, nr telefonu, informację co jest przedmiotem reklamacji i jaki jest powód reklamacji, nr konta bankowego (do zwrotu środków). Niepodanie tych danych może uniemożliwić rozpatrzenie złożonej reklamacji w związku z zawartą umową sprzedaży,
f. Klientów, którzy składają reklamacje w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie adresu e-mail podanego odpowiednio: podczas subskrybowania Newslettera albo podczas zakładania Konta Klienta. Niepodanie tych danych może uniemożliwić rozpatrzenie złożonej reklamacji w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną, g. Klientów w innych sytuacjach - jest dobrowolne.

8. Sprzedawca oświadcza, że nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych Klientów w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, może służyć jedynie analizom i prognozom indywidualnych preferencji Użytkowników korzystających ze Sklepu.

9. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Sprzedawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możliwy jest kontakt w sprawach w zakresie ochrony danych osobowych oraz w zakresie realizacji praw z związanych z danymi osobowymi. W powyższym celu można skontaktować się mailowo na adres: biuro@800stopni.pl, jak również pocztą tradycyjną na adres (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”),

2. BEZPIECZEŃSTWO i WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca i korzystania z funkcjonalności Sklepu jest konieczne urządzenie końcowe z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową.

2. Do korzystania przez Klienta z usługi Konta Klienta, usługi Newslettera oraz składania zamówień w Sklepie wymagane jest również posiadanie przez Klienta aktywnego konta e-mail.

3. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w procesie zakupu Towarów w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

4. Sprzedawca rekomenduje Klientowi, aby dla zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych: a. zastosował hasło o odpowiedniej trudności, zawierające ciąg znaków, cyfr, małych i dużych liter. b. każdorazowo - po korzystaniu z funkcjonalności Sklepu jako zalogowany Klient - wylogowywał się c. utrzymał swoje dane w poufności i nie podawał ich osobom trzecim.

3. PLIKI COOKIES

1. Informacja o plikach cookies została opracowana m.in. na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są danymi informatycznymi, w szczególności plikami tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu. Przykładem urządzenia końcowego Klienta jest komputer (np. stacjonarny, laptop, tablet) lub inne urządzenie przenośne (np. smartfon).

3. W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe użytkowników Strony Internetowej. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika lub do zbierania lub przechowywania wrażliwych danych osobowych.

4. Pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń końcowych Klienta - nie spowodują zmian konfiguracyjnych ani w tym urządzeniu ani w zainstalowanym oprogramowaniu.

5. Pliki cookies są wykorzystywane na Stronie Internetowej Sklepu za zgodą Klienta. Zgoda może zostać wyrażona przez użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika do przeglądania zawartości Strony Internetowej. Generalnie oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie na Stronie Internetowej plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu.

6. W razie gdy na Stronie Internetowej Sklepu znajdą się linki i odnośniki do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

7. Podczas korzystania ze Sklepu wykorzystywane są następujące rodzaje plików „cookies”:

a. pliki cookies sesyjne: są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). zbierają informacje o czynnościach użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia Strony Internetowej i kończy jej zamknięciem.
b. Pliki cookies stałe: są przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta

8. Pliki cookies własne umieszczane przez Sprzedawcę używane są w następujących celach:
a. prawidłowego działania Sklepu (w szczególności utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;, nawigowania oraz dokonywania zakupów)
b. optymalizacji Strony Internetowej Sklepu poprzez tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej Sklepu.

9. Pliki cookies zewnętrzne: umieszczane przez podmioty trzecie (zatwierdzone przez Sprzedawcę) używane są w następujących celach:

a. popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
c. umożliwienia ocenę poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem w szczególności sieci AdWords (administrator cookies zewnętrznego Google AdWords Google Inc. z siedzibą w USA), w celu usług takich jak:
i. remarketing,
ii. kategorie zainteresowań,
iii. podobni odbiorcy,
iv. inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach,
v. kierowanie demograficzne i na lokalizację.