BEEFER po wyjęciu elementów

BEEFER po wyjęciu elementów